نمایش 1–12 از 234 نتیجه

Fixed Point mini

مشخصات
اتصال شیشه شرح کالا
FP1000 مدل
GS برند
ایران کشور سازنده
 استیل 304 جنس
مات/براق طرح
1سانتی متر فاصله شیشه از سطح

Fixed Point Steel

مشخصات
اتصال شیشه شرح کالا
FP4000 مدل
GS برند
ایران کشور سازنده
 استیل 304 جنس
مات/براق طرح
 4سانتی متر فاصله شیشه از سطح
 

Fixed Point Steel FP2000

مشخصات
اتصال شیشه شرح کالا
FP2000 مدل
GS برند
ایران کشور سازنده
 استیل 304 جنس
مات/براق طرح

Fixed Point Steel Short

مشخصات
اتصال شیشه شرح کالا
FP3000 مدل
GS برند
ایران کشور سازنده
 استیل 304 جنس
مات/براق طرح
3سانتی متر فاصله شیشه از سطح
 

LAsansori Movable

مشخصات
اتصال شیشه به پروفیل شرح کالا
LA1100 مدل
 GS برند
ایران کشور سازنده
آلومینیوم جنس
مات طرح
7سانتی متر  فاصله شیشه از سطح
 

LAsansori Pipe

مشخصات
اتصال شیشه به لوله شرح کالا
LA2000 مدل
 GS برند
ایران کشور سازنده
استیل 304 جنس
مات/براق طرح

LAsansori Profile

مشخصات
اتصال شیشه به پروفیل شرح کالا
LA1000 مدل
 GS برند
ایران کشور سازنده
استیل 304 جنس
مات/براق طرح

LAsansori- Iron

مشخصات

اتصال لوله به دیوار شرح کالا
LA3000 مدل
 GS برند
ایران کشور سازنده
آهن جنس
رنگ الکترواستاتیک طرح