پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۳

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1510
محل پروژه تهران، فتح، پاساژ مرکز تجارت استیل
تعداد کف پله  ۱۴ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۵*۳۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۹۴*۳٫۶۸* ۲٫۶۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۴

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1510
محل پروژه تهران، میدان توحید
تعداد کف پله  ۲۶ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل
ابعاد کف پله (CM)

۷۵*۳۸*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۵۲* ۱٫۵۲* ۵٫۴۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۵

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1510
محل پروژه تهران، پیروزی
تعداد کف پله  ۱۸ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۵*۳۹*۲

(طول*عرض*ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۶

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1510
محل پروژه اهواز، خوزستان
تعداد کف پله  ۱۵ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل دو خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۷*۳۹*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۸۴*۲٫۲۰*۲٫۷۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)