پله مفصلی – پروژه ۶۴

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  تهران، شهر قدس
تعداد کف پله ۲۰ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ آهنی با چهار خط مشکی
ابعاد کف پله (CM)

۹۰ * ۳۰ * ۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۵۰*۴٫۱۰

 (عرض دهانه * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۵۰

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  تهران، شهریار
تعداد کف پله ۲۲ عدد
جنس کف پله شیشه
ابعاد کف پله (CM)

۱۱۰ * ۳۰ * ۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۲۰*۲٫۶۵*۴٫۲۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۵۱

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  مازندران، ساری
تعداد کف پله ۱۴ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ استیل مستقیم
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰ * ۳۰ * ۱٫۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۱۰*۳٫۸۳*۲٫۹۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)