انواع مهارکش و سیم بکسل

مهارکش پایه دار 5

مشخصات
نگهدارنده سیم بکسل پایه دار شرح کالا
Tb1250 کد کالا
 GS برند
ایران کشور سازنده
5 شماره سیم بکسل
استیل 304 جنس
مات/براق طرح

مهارکش مستقیم گرد 5

مشخصات
نگهدارنده سیم بکسل شرح کالا
Tb1105 کد کالا
 GS برند
ایران کشور سازنده
5 شماره سیم بکسل
استیل 304 جنس
مات/براق طرح