انتخاب یک درب تاثیر بسیاری در نمای ساختمان دارد به همین جهت انتخاب درب استیل یا درب آهنی و شناخت انواع آن تاثیر بسیاری فضای ساختمان خواهد داشت.
طراحی و ساخت درب استیل به توجه به نیازهای مختلف و انواع آن ، ابعاد و اندازه های مختلفی دارد .کارگاه مجموعه گام استیل با سال ها تجربه در زمینه طراحی درب استیل ، ساخت درب استیل ، درب ورودی ساختمان ، درب پارکینگ و درب اداری آماده همکاری و مشاوره می باشد.

ساخت درب استیل برای اماکن مختلف نظیر :  درب ورودی ساختمان ، درب پارکینگ و... نیاز به مراحل خاص دارد که باید بصورت دقیق و به ترتیب طی شود تا با بهترین حالت و امکان در اختیار مشتری قرار گیرد.ساخت درب استیل توسط مجموعه گام استیل طبق مراحل زیر انجام می شود :