ساخت درب استیل برای اماکن مختلف نظیر :  درب ورودی ساختمان ، درب پارکینگ و... نیاز به مراحل خاص دارد که باید بصورت دقیق و به ترتیب طی شود تا با بهترین حالت و امکان در اختیار مشتری قرار گیرد.ساخت درب استیل توسط مجموعه گام استیل طبق مراحل زیر انجام می شود :

درب استیل پارکینگ

گام استیل تولیدکننده انواع درب استیل ورودی ، درب استیل پارکینگ ، پله گرد استیل ، پله مفصلی استیل ، نرده استیل ، نرده شیشه ای و نرده بوکسلی با طراحی و مدل های گوناگون می باشد.

درب استیل ورودی

گام استیل تولیدکننده انواع درب استیل ورودی ، درب استیل پارکینگ ، پله گرد استیل ، پله مفصلی استیل ، نرده استیل ، نرده شیشه ای و نرده بوکسلی با طراحی و مدل های گوناگون می باشد.