نرده استیل

گام استیل تولید کننده انواع نرده استیل ، درب استیل ، نرده شیشه ای ، نرده کابلی ، پله گرد ، پله آهن ، پله مفصلی استیل ، پله مفصلی آهن می باشد.

نرده استیل 304

یکی از ارکانی که در نرده استیل و حفاظ استیل استفاده می گردند، راد ( پیچ متری ) و میل گرد می باشند. مجاورت آهن در کنار استیل به دلیل وجود فریوم سبب زنگ زدگی شده و این خوردگی روی نرده استیل 201 و حفاظ استیل 201 پخش می گردد. به همین دلیل اگر نرده استیل 201 و حفاظ استیل  201 در کنار آهن قرار بگیرند زنگ آهن روی حفاظ استیل  201 و نرده استیل 201 ریخته و باعث زنگ زدگی آن ها می شود.