پروژه های در حال اجرا

پروژه هایی که توسط شرکت گام استیل در حال اجرا می باشد.

موسسه نور بندرعباس
100%
موسسه نور آزادی
90%
خیابان قرنی
80%
بوکان
90%