نمایش دادن همه 12 نتیجه

پله شمشیری – پروژه ۶

تومان
عنوان محصول پله شمشیری
کد محصول S 1002
محل پروژه تهران، لواسان
تعداد کف پله  ۳۲ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ پایه کابلی پنج خط
ابعاد کف پله (CM)

۱۱۰ *۲۶ * ۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۲۵ * ۳٫۸۶ * ۶٫۸۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله شمشیری – پروژه ۱۳

تومان
عنوان محصول پله شمشیری
کد محصول S 2003
محل پروژه تهران، اسلامشهر
تعداد کف پله  ۲۹ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ آهن برش لیزر
ابعاد کف پله (CM)

۸۵ *۲۶ * ۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۰۰ * ۴٫۲۰ * ۶٫۴۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۲

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1280
محل پروژه تهران، شاد آباد
تعداد کف پله  ۱۹ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ نرده استیل پنج خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۹*۳۸*۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۶۴*۱٫۶۷* ۳٫۴۳

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۰

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6342
محل پروژه تهران
تعداد کف پله  ۱۵ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ نرده آهنی چهار خط قهوه ای رنگ
ابعاد کف پله (CM)

۳*۳۹*۷۵

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۸۵*۱٫۵۰*۱٫۵۴

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۱

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6342
محل پروژه تهران، خانی آباد
تعداد کف پله  ۱۳ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ پایه اشکی بهمراه اتصالات استیل طلایی
ابعاد کف پله (CM)

۸۳*۳۸*۴

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۵۵*۱٫۵۴*۲٫۶۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۲

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6342
محل پروژه  تهران، سعادت آباد
تعداد کف پله  ۱۷ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ نرده استیل پنج خطی
ابعاد کف پله (CM)

۷۹*۴۰*۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۶۰* ۱٫۶۰* ۳٫۴۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۳

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6342
محل پروژه قم
تعداد کف پله  ۱۷ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ پایه ۵ خط آهنی
ابعاد کف پله (CM)

۸۰*۳۰*۲٫۵

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۴۸* ۲٫۹۰* ۳٫۴۳

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۴

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6342
محل پروژه تهران، یافت آباد
تعداد کف پله  ۱۶ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ پایه اشکی بهمراه اتصالات استیل طلایی
ابعاد کف پله (CM)

۸۵*۳۹*۴

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۷۵*۱٫۲۵*۱٫۲۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۶

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6342
محل پروژه تهران، یافت آباد
تعداد کف پله  ۱۲ عدد
جنس کف پله چوب
ابعاد کف پله (CM)

۷۵*۳۹*۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۲۴*۰٫۹۴*۲٫۲۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۸

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6343
محل پروژه تهران، میدان امام حسین
تعداد کف پله  ۱۱ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۶۵*۳۵*۴

(طول*عرض*ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۹

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1261
محل پروژه تهران، ولنجک
تعداد کف پله  ۱۷ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۶*۳۴*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۶۲*۱٫۵۸*۳٫۱۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۴۴

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  هرمزگان، بندرعباس
تعداد کف پله ۱۶ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ نرده استیل چهارخط
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰*۳۰*۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۳۸

 (ارتفاع)