نمایش 1–12 از 19 نتیجه

پله شمشیری – پروژه ۴

تومان
عنوان محصول پله شمشیری
کد محصول S 1001
محل پروژه تهران، صادقیه
تعداد کف پله  ۲۱ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ شیشه بهمراه پایه اسپیگت آهنی مشکی
ابعاد کف پله (CM)

۹۵ *۳۰ * ۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۰۵ * ۲٫۵۰ * ۳٫۸۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله شمشیری – پروژه ۷

عنوان محصول پله شمشیری
کد محصول S 1003
محل پروژه کرج، حصارک
تعداد کف پله  ۲۰ عدد
جنس کف پله شیشه
ابعاد کف پله (CM)

۹۰ *۲۶ * ۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۰۰ * ۴٫۰۰ * ۳٫۸۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1163
محل پروژه تهران
تعداد کف پله  ۱۷ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۸*۳۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۵۲*۴٫۲۲* ۳٫۰۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۰

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1270
محل پروژه تهران، سردار جنگل
تعداد کف پله  ۱۶ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۸۲*۳۸*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۰۳*۶٫۰۰*۳٫۰۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۱

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1270
محل پروژه تهران، یافت آباد
تعداد کف پله  ۱۲ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۲*۳۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۳

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1510
محل پروژه تهران، فتح، پاساژ مرکز تجارت استیل
تعداد کف پله  ۱۴ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۵*۳۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۹۴*۳٫۶۸* ۲٫۶۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۴

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1510
محل پروژه تهران، میدان توحید
تعداد کف پله  ۲۶ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل
ابعاد کف پله (CM)

۷۵*۳۸*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۵۲* ۱٫۵۲* ۵٫۴۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۵

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1510
محل پروژه تهران، پیروزی
تعداد کف پله  ۱۸ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۵*۳۹*۲

(طول*عرض*ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۶

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1510
محل پروژه اهواز، خوزستان
تعداد کف پله  ۱۵ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل دو خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۷*۳۹*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۸۴*۲٫۲۰*۲٫۷۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۹

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6341
محل پروژه تهران، اسلامشهر
تعداد کف پله  ۱۶ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۸۰ *۳۷ *۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۲۰ * ۳٫۲۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1163
محل پروژه تهران، شهر ری
تعداد کف پله  ۱۷ عدد
جنس کف پله شیشه
ابعاد کف پله (CM)

۸۰*۳۶*۲٫۴

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۵*۱٫۷۵*۱٫۷۲

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۴

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1163
محل پروژه تهران، آزادی، موسسه نور
تعداد کف پله  ۱۶ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۶*۳۵*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۵۴*۱٫۵۴* ۲٫۸۳

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)