نمایش 1–12 از 43 نتیجه

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1163
محل پروژه تهران
تعداد کف پله  ۱۷ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۸*۳۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۵۲*۴٫۲۲* ۳٫۰۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۳۸

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 7000
محل پروژه تهران، دماوند
تعداد کف پله  ۱۴ عدد
جنس کف پله آهن
ابعاد کف پله (CM)

۷۰*۳۷٫۵*۰٫۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۴۵ * ۱٫۴۳ * ۲٫۷۶

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۰

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1270
محل پروژه تهران، سردار جنگل
تعداد کف پله  ۱۶ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۸۲*۳۸*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۰۳*۶٫۰۰*۳٫۰۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۱

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1270
محل پروژه تهران، یافت آباد
تعداد کف پله  ۱۲ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۲*۳۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۲

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1280
محل پروژه تهران، شاد آباد
تعداد کف پله  ۱۹ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ نرده استیل پنج خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۹*۳۸*۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۶۴*۱٫۶۷* ۳٫۴۳

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۳

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1510
محل پروژه تهران، فتح، پاساژ مرکز تجارت استیل
تعداد کف پله  ۱۴ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۵*۳۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۹۴*۳٫۶۸* ۲٫۶۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۴

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1510
محل پروژه تهران، میدان توحید
تعداد کف پله  ۲۶ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل
ابعاد کف پله (CM)

۷۵*۳۸*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۵۲* ۱٫۵۲* ۵٫۴۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۵

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1510
محل پروژه تهران، پیروزی
تعداد کف پله  ۱۸ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۵*۳۹*۲

(طول*عرض*ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۶

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 1510
محل پروژه اهواز، خوزستان
تعداد کف پله  ۱۵ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل دو خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۷*۳۹*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۸۴*۲٫۲۰*۲٫۷۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۱۹

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6341
محل پروژه تهران، اسلامشهر
تعداد کف پله  ۱۶ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۸۰ *۳۷ *۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۲۰ * ۳٫۲۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)