پله مفصلی – پروژه ۱

تومان
class="mehrantb"> عنوان محصول پله مفصلی کد محصول M 1163 محل پروژه تهران، تجریش تعداد کف پله ۲۲ عدد جنس کف پله شیشه نوع حفاظ نرده استیل سه خط ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰*۲۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع) ابعاد سازه (M)

۳٫۸۲

 (ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۱۱

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 1163
محل پروژه کرج، مهرشهر
تعداد کف پله ۶ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ شیشه بهمراه اتصالات فیکس پوینت
ابعاد کف پله (CM)

۱۲۰*۲۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۵۰

 (ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۱۲

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 1163
محل پروژه تهران، میدان قدس
تعداد کف پله ۱۹ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۱۱۵*۲۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۵۰*۳٫۹۰

 (عرض دهانه * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۲

تومان
عنوان محصول             پله مفصلی کد محصول                  M 1163 محل پروژه                   تهران، شمیران تعداد کف پله               ۱۴ عدد جنس کف پله              شیشه نوع حفاظ                    استیل طلایی سه خط ابعاد کف پله(CM)        ۱۰۰*۲۶*۲ (ارتفاع*عرض*طول) ابعاد سازه(M)              ۱٫۴۵*۲٫۹۰ (ارتفاع*عرض دهانه)

پله مفصلی – پروژه ۳

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 1163
محل پروژه  تهران، میدان فاطمی
تعداد کف پله ۲۴ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ استیل چهار خظ
ابعاد کف پله (CM)

۹۵*۲۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۴٫۰۰

 (ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۴

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 1163
محل پروژه  تهران، میدان جانبازان
تعداد کف پله ۸ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ استیل چهار خظ
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰ * ۲۶ * ۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۹۰ * ۱٫۱۰ * ۱٫۶۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۶

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 1163
محل پروژه تهران، چهارراه ابوسعید
تعداد کف پله ۱۷ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ استیل چهار خظ
ابعاد کف پله (CM)

۹۰*۲۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۸۰*۲٫۲۰*۳٫۵۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۷

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 1163
محل پروژه تهران، تهرانسر
تعداد کف پله ۸ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ استیل چهار خظ
ابعاد کف پله (CM)

۱۱۰*۲۶*۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۰۰*۳٫۱۰*۱٫۸۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۸

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 1163
محل پروژه تهران، بهارستان
تعداد کف پله ۱۴ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ استیل طلایی سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۹۰ * ۲۶ * ۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۱۰ * ۳٫۰۰

 (طول * ارتفاع)