پله گرد (حول محور) – پروژه ۳۸

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 7000
محل پروژه تهران، دماوند
تعداد کف پله  ۱۴ عدد
جنس کف پله آهن
ابعاد کف پله (CM)

۷۰*۳۷٫۵*۰٫۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۴۵ * ۱٫۴۳ * ۲٫۷۶

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۹

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 7000
محل پروژه تهران، جردن
تعداد کف پله  ۱۵ عدد
جنس کف پله آهن
نوع حفاظ استیل بهمراه پایه آهنی سفید رنگ
ابعاد کف پله (CM)

۷۷ *۳۹ *۰٫۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۸۳ * ۱٫۷۹ * ۲٫۸۸

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۳۰

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 7000
محل پروژه تهران، مرکز تجارت استیل
تعداد کف پله  ۴۰ عدد
جنس کف پله آهن
نوع حفاظ نرده آهنی ساده
ابعاد کف پله (CM)

۸۹*۳۶*۰٫۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۸۰* ۱٫۸۰* ۸٫۳۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۳۱

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 7000
محل پروژه  تهران، دماوند
تعداد کف پله  ۱۰ عدد
جنس کف پله آهن
نوع حفاظ استیل بهمراه پایه آهنی سفید رنگ
ابعاد کف پله (CM)

۷۰*۳۴*۰٫۳

(طول*عرض*ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۳۳

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 7000
محل پروژه تهران، مرکز تجارت استیل
تعداد کف پله  ۱۶ عدد
جنس کف پله آهن
نوع حفاظ نرده دوسر گلابی با هندریل استیل
ابعاد کف پله (CM)

۶۵*۳۵*۰٫۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۴۰* ۱٫۴۰* ۳٫۰۲

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۳۴

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 7000
محل پروژه ایلام
تعداد کف پله  ۷ عدد
جنس کف پله آهن
نوع حفاظ دوسر گلابی با پایه آهنی
ابعاد کف پله (CM)

۷۴*۴۰*۰٫۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۶۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۳۵

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 7000
محل پروژه تهران، شرکت کارتن سازی
تعداد کف پله  ۱۷ عدد
جنس کف پله آهن
نوع حفاظ نرده استیل
ابعاد کف پله (CM)

۸۲٫۵ *۳۶ *۰٫۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۲۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۳۶

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 7000
محل پروژه تهران، یافت آباد
تعداد کف پله  ۱۸ عدد
جنس کف پله آهن
نوع حفاظ نرده استیل دو سر گلابی با اتصالات طلایی
ابعاد کف پله (CM)

۸۸*۴۲*۰٫۳

(طول*عرض*ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۳۹

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 7000
محل پروژه تهران، یافت آباد، میدان پژوتن
تعداد کف پله  ۸۲ + ۵ عدد
جنس کف پله آهن
نوع حفاظ نرده استیل دو سر گلابی با اتصالات طلایی
تعداد طبقات ۴ طبقه
ابعاد کف پله (CM)

۸۸*۳۵*۰٫۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۸۰*۲٫۳۰*۴

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)