پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۰

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6342
محل پروژه تهران
تعداد کف پله  ۱۵ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ نرده آهنی چهار خط قهوه ای رنگ
ابعاد کف پله (CM)

۳*۳۹*۷۵

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۸۵*۱٫۵۰*۱٫۵۴

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۱

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6342
محل پروژه تهران، خانی آباد
تعداد کف پله  ۱۳ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ پایه اشکی بهمراه اتصالات استیل طلایی
ابعاد کف پله (CM)

۸۳*۳۸*۴

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۵۵*۱٫۵۴*۲٫۶۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۲

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6342
محل پروژه  تهران، سعادت آباد
تعداد کف پله  ۱۷ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ نرده استیل پنج خطی
ابعاد کف پله (CM)

۷۹*۴۰*۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۶۰* ۱٫۶۰* ۳٫۴۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۳

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6342
محل پروژه قم
تعداد کف پله  ۱۷ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ پایه ۵ خط آهنی
ابعاد کف پله (CM)

۸۰*۳۰*۲٫۵

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۴۸* ۲٫۹۰* ۳٫۴۳

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۴

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6342
محل پروژه تهران، یافت آباد
تعداد کف پله  ۱۶ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ پایه اشکی بهمراه اتصالات استیل طلایی
ابعاد کف پله (CM)

۸۵*۳۹*۴

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۷۵*۱٫۲۵*۱٫۲۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله گرد (حول محور) – پروژه ۲۶

تومان
عنوان محصول پله گرد (حول محور)
کد محصول H 6342
محل پروژه تهران، یافت آباد
تعداد کف پله  ۱۲ عدد
جنس کف پله چوب
ابعاد کف پله (CM)

۷۵*۳۹*۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۲۴*۰٫۹۴*۲٫۲۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)