پله مفصلی – پروژه ۲۸

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  تهران، لواسان
تعداد کف پله ۱۴ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ آهنی مشکی چهار خط
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰*۳۰*۴

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۱۵*۲٫۲۵

 (عرض دهانه * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۲۹

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه مازندران، محمودآباد
تعداد کف پله ۱۲ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰*۳۰*۴

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۲۵

 (ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۳۰

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  تهران، یادگار امام
تعداد کف پله ۱۱ عدد
جنس کف پله چوب
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰*۳۰*۴

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۰۰*۳٫۵۰*۲٫۴۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۳۱

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  تهران، چیتگر
تعداد کف پله ۲*۱۳ عدد
جنس کف پله آهنی
نوع حفاظ آهنی سفید رنگ با طرح خاص
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰*۳۰*۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۵۵

 (ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۳۲

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  تهران، شهرک اکباتان
تعداد کف پله ۱۴ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ آهنی مشکی
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰*۳۰*۴

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۱۰*۲٫۲۵

 (عرض دهانه * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۳۳

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  تهران، ستارخان
تعداد کف پله ۱۶ عدد
جنس کف پله چوب
ابعاد کف پله (CM)

۹۰*۳۰*۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۰۰*۲٫۸۰*۳٫۲۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۳۴

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  عراق، اربیل
تعداد کف پله ۱۶ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ شیشه بهمراه پایه اسپیگت
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰*۳۰*۴

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۵۰*۳٫۳۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۳۵

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  مازندران، کلاردشت
تعداد کف پله ۱۴ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ استیل طلایی با پایه های دوسر اشک
ابعاد کف پله (CM)

۹۵*۳۰*۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۰۰*۴٫۰۰*۲٫۸۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۳۶

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  تهران، دانشگاه تهران
تعداد کف پله ۱۳ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۹۵*۳۰*۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۷۵*۲٫۴۵

 (عرض دهانه * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۳۷

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  سمنان، گرمسار
تعداد کف پله ۹ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ پایه سیم بکسلی ۵ خط
ابعاد کف پله (CM)

۷۰*۳۰*۴

(طول*عرض*ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۳۸

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  تهران، ملارد
تعداد کف پله ۱۶ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ پایه کابلی پنج خط
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰*۳۰*۴

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۶۰*۱٫۴۰*۳٫۸۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۳۹

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 5300
محل پروژه  سیستان و بلوچستان، چابهار
تعداد کف پله ۱۶ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ استیل بهمراه پایه های دوسر اشک
ابعاد کف پله (CM)

۱۱۰*۳۰*۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۵۰*۳٫۵۰*۳٫۴۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)