پله مفصلی – پروژه ۱۴

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 1270
محل پروژه هرمزگان، بندر عباس
تعداد کف پله ۱۴ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل چهار خط
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰ * ۲۶ * ۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۸۰ * ۱٫۲۵ * ۲٫۶۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۱۵

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 1270
محل پروژه تهران، یافت آباد
تعداد کف پله ۱۶ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰ * ۲۶ * ۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۳٫۴۵

 (ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۱۶

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 1270
محل پروژه تهران، پیروزی
تعداد کف پله ۴ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل بهمراه خطوط عمودی
ابعاد کف پله (CM)

۱۰۰ * ۲۶ * ۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۰٫۹

 (ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۱۷

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 1270
محل پروژه تهران، خانی آباد
تعداد کف پله ۱۵ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ نرده استیل چهار خط و سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۹۰ * ۲۶ * ۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۵۵ * ۱٫۸۰ * ۲٫۸۵

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله مفصلی – پروژه ۱۸

تومان
عنوان محصول پله مفصلی
کد محصول M 1270
محل پروژه تهران، ۱۷ شهریور، شرکت نوشاب
تعداد کف پله ۱۸ عدد
جنس کف پله شیشه
نوع حفاظ استیل سه خط
ابعاد کف پله (CM)

۹۰ * ۲۶ * ۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۴۰ * ۳٫۵۰ * ۳٫۲۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)