پله شمشیری – پروژه ۱۲

تومان
عنوان محصول پله شمشیری
کد محصول S 2003
محل پروژه جاده چلوس، پل خواب
تعداد کف پله  ۲۲ عدد
جنس کف پله چوب
ابعاد کف پله (CM)

۱۸۰*۳۰*۳٫۵

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۴٫۲۷* ۴٫۵۰* ۳٫۸۹

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله شمشیری – پروژه ۱۳

تومان
عنوان محصول پله شمشیری
کد محصول S 2003
محل پروژه تهران، اسلامشهر
تعداد کف پله  ۲۹ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ آهن برش لیزر
ابعاد کف پله (CM)

۸۵ *۲۶ * ۳

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۲٫۰۰ * ۴٫۲۰ * ۶٫۴۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله شمشیری – پروژه ۱۴

تومان
عنوان محصول پله شمشیری
کد محصول S 2003
محل پروژه تهران، مرکز تجارت استیل
تعداد کف پله  ۱۴ عدد
جنس کف پله چوب
نوع حفاظ پایه سیم بکسلی ۵ خطی
ابعاد کف پله (CM)

۱۱۰*۳۰*۴

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۴٫۵۹* ۴٫۷۴* ۳٫۱۲

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)