پله شمشیری – پروژه ۷

عنوان محصول پله شمشیری
کد محصول S 1003
محل پروژه کرج، حصارک
تعداد کف پله  ۲۰ عدد
جنس کف پله شیشه
ابعاد کف پله (CM)

۹۰ *۲۶ * ۲

(طول*عرض*ارتفاع)
ابعاد سازه (M)

۱٫۰۰ * ۴٫۰۰ * ۳٫۸۰

 (عرض دهانه * طول * ارتفاع)

پله شمشیری – پروژه ۸

تومان
عنوان محصول پله شمشیری
کد محصول S 1003
محل پروژه کرج، پژوهشگاه بیوتکنولوژی
تعداد کف پله  ۱۱ عدد
جنس کف پله سنگ
نوع حفاظ پایه سیم بکسلی ۷ خطی
ابعاد کف پله (CM)

۱۲۰*۳۰*۶

(طول*عرض*ارتفاع)