نمایش دادن همه 6 نتیجه

پایه شیشه ای اسپیگت آهنی بلند

مشخصات
اتصال شیشه به زمین شرح کالا
SG1300 مدل
 GS برند
ایران کشور سازنده
آهن جنس
رنگ الکترواستاتیک طرح
260 سانتی متر ارتفاع

پایه شیشه ای اسپیگت آهنی کوتاه

مشخصات
اتصال شیشه به زمین شرح کالا
SG1100 مدل
 GS برند
ایران کشور سازنده
آهن جنس
رنگ الکترواستاتیک طرح
150 سانتی متر ارتفاع
 

پایه شیشه ای اسپیگت آهنی متوسط

مشخصات
اتصال شیشه به زمین شرح کالا
SG1200 مدل
 GS برند
ایران کشور سازنده
آهن جنس
رنگ الکترواستاتیک طرح
210 سانتی متر ارتفاع

پایه شیشه ای اسپیگت مدل استیل بلند

مشخصات
اتصال شیشه به زمین شرح کالا
SG2500 مدل
 GS برند
ایران کشور سازنده
 استیل 304 جنس
مات/براق طرح
230 سانتی متر ارتفاع
 

پایه شیشه ای اسپیگت مدل استیل چهار سوراخ

مشخصات
اتصال شیشه به زمین شرح کالا
SG2400 مدل
 GS برند
ایران کشور سازنده
 استیل 304 جنس
مات/براق طرح
180 سانتی متر ارتفاع
 

پایه شیشه ای اسپیگت مدل استیل سه سوراخ

مشخصات
اتصال شیشه به زمین شرح کالا
SG2300 مدل
 GS برند
ایران کشور سازنده
 استیل 304 جنس
مات/براق طرح
180 سانتی متر ارتفاع