نمایش دادن همه 5 نتیجه

Fixed Point mini

مشخصات
اتصال شیشه شرح کالا
FP1000 مدل
GS برند
ایران کشور سازنده
 استیل 304 جنس
مات/براق طرح
1سانتی متر فاصله شیشه از سطح

Fixed Point Steel

مشخصات
اتصال شیشه شرح کالا
FP4000 مدل
GS برند
ایران کشور سازنده
 استیل 304 جنس
مات/براق طرح
 4سانتی متر فاصله شیشه از سطح
 

Fixed Point Steel FP2000

مشخصات
اتصال شیشه شرح کالا
FP2000 مدل
GS برند
ایران کشور سازنده
 استیل 304 جنس
مات/براق طرح

Fixed Point Steel Short

مشخصات
اتصال شیشه شرح کالا
FP3000 مدل
GS برند
ایران کشور سازنده
 استیل 304 جنس
مات/براق طرح
3سانتی متر فاصله شیشه از سطح