اخبار و پست ها

آخرین و بروزترین تکنولوژی ها و طراحی ها را با ما دنبال کنید

1e-colour-iffic-staircase-designs-contemporary-homes-thumb-autox945-63444

رنگ آمیزی راه پله ها

راه پله از اجزای مهم و اصلی در طراحی محسوب می شود که شاید بیش تر اوقات فقط به کاربردش اهمیت می دهیم و زیباییش را نادیده می گیریم. این امر زمانی که…
پله معلق شیشه ای

پله معلق

پله های معلق معمولا دارای شکل و زاویه هستند و در هر نوع شیشه، فلز و چوب در دسترس اند. این شیشه ها و چوب ها در یک دیوار بدون هیچ وسیله…